Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Mittwoch, 13. Januar 2021

Hoe voorkomen zorgmedewerkers zelf psychische problemen?

Wat kunnen zorgmedewerkers doen om geestelijk gezond te blijven, ... Verder is het belangrijk de psychische gezondheid van iedereen die aan de ...


View article...