Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Mittwoch, 13. Januar 2021

Depressief op het werk? Daar kan je best over praten

Brouwers doet veel onderzoek naar openheid over psychische gezondheid op de werkvloer. Uit haar onderzoek blijken veel Nederlanders bereid tot ...


View article...